1974 yılında Ankara'da doğdum. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 4 yıl kadar pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2003 yılında başladığım psikiyatri ihtisasını 2008 yılında bitirdim. Adana'nın Kozan ilçesinde 2 yıllık mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra 2010-2011 arasında Medicana International Ankara Hastanesi'nde, 2011-2012 arasında ise Özel Ankara Güven Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalıştım. Kasım 2012'den beri ise hastalarıma daha iyi sağlık hizmeti sunmak amacıyla muayenehanemde görev yapmaktayım. Bir kız çocuk annesiyim.
 
İlgi alanlarım başta bireysel terapi ve cinsel terapi olmak üzere; depresyon, anksiyete (kaygı) bozuklukları, bipolar bozukluk, bağımlılık, demans (bunama) hastalarının tedavisi ve takibi ile psikososyal krize müdahale, sınav stresiyle başa çıkma ve yas terapisini içermektedir.
Bireysel Terapi
Yaşanan bir olaya verilen ve kişiyi rahatsız eden duygusal tepki kişinin olumsuz bir davranış sergilemesiyle sonuçlanır ama aslında bu tepki yaşanan olaydan değil; kişinin bu olayı nasıl algılayıp, nasıl yorumladığından kaynaklanır. Bilişsel (kognitif) davranışçı psikoterapi yöntemi ile kişinin olayları algılama ve yorumlama biçimleri üzerinde çalışılarak bunların yerine daha uyumlu ve daha işlevsel algılama ve yorumlama biçimleri konmaya çalışılır.    Bireysel terapi depresyon ve anksiyete (kaygı) bozuklukları gibi hastalıklar ile sınav kaygısı, yas, yaşamsal krizler ve stresle baş etme gibi  durumlarda uygulanabilir.
Cinsel Terapi
Cinsel terapi, cinsel işlev bozukluklarında yani cinsel istek, uyarılma ve orgazm sorunlarında uygulanan tedavi yöntemidir. Cinsel terapi çifte uygulanan bir terapi olmakla birlikte partner yoksa kişi terapiye yalnız da alınabilir. Terapide cinsellik kavramı tanımlanır, cinsel anatomi ve fizyoloji anlatılır ve cinsel mitler tartışılarak düzeltilir. Bir takım cinsel teknikler öğretilerek çiftin cinsel alandaki kaygısı azaltılır, çiftin bilinçli olarak istediğinde ve istediği şekilde birleşmeyi gerçekleştirmesine olanak tanınır. Amaç çiftin uyarılabilmesi, orgazma ulaşabilmesi ve ilişkide yakınlaşabilmesini sağlamaktır. 
İlaç Tedavisi Hasta Takibi
Kişinin günlük yaşamını aksatacak düzeyde ruhsal bozukluğu olduğu hallerde ilaç tedavisi tek başına veya psikoterapi ile birlikte uygulanabilir. Psikiyatride kullanılan ilaçlar antidepresanlar, anksiyolitikler, hipnotik ve sedatifler, antipsikotikler, duygudurum dengeleyiciler şeklinde beş başlıkta incelenebilir. Hangi durumda, hangi ilacın, hangi dozda ve ne kadar süre ile kullanılacağı hastalıktan hastalığa, kişiden kişiye değişebildiğinden hastanın psikiyatristiyle belirlenen sıklıkta takibi gerekmektedir.